W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet powiatu - Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
  • BUDŻETY JST - Budżet powiatu - Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
  • BUDŻETY JST - Budżet województwa samorządowego - Absolutorium z wykonania budżetu województwa
  • BUDŻETY JST - Budżet województwa samorządowego - Absolutorium z wykonania budżetu województwa
 • Architektura
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Architektura - Architektura - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Architektura - Mała architektura
 • Budownictwo
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Kredyty na budownictwo mieszkaniowe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Palnowanie budownictwa mieszkaniowego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Ruch budowlany
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - tworzenie i likwidacja
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - zasady działania i uczestnictwa
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Architektura
   • Architektura - pozostałe
   • Mała architektura
  • Budownictwo mieszkaniowe
   • Budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
   • Kredyty na budownictwo mieszkaniowe
   • Palnowanie budownictwa mieszkaniowego
   • Ruch budowlany
   • TBSy
    • TBS - pozostałe
    • TBS - tworzenie i likwidacja
    • TBS - zasady działania i uczestnictwa
  • Budownictwo, urbanistyka, architektura - pozostałe
  • Lokalizacja inwestycji
  • Urbanistyka
 • BUDŻETY JST
  • Biegli księgowi, rewidenci
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Analizy i weryfikacje planów finansowych dysponentów budżetu
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Deficyt budżetu gminy
   • Informacja o stanie mienia komunalnego
   • Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
    • Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
    • Tworzenie i rozwiązywanie jednostek budżetowych
   • Układ wykonawczy budżetu gminy
   • Ustalanie powiązań budżetu z gospodarką pozabudżetową
  • Budżet powiatu
   • Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
   • Budżet powiatu - pozostałe
   • Budżet zbiorczy powiatu i jego zmiany
   • Deficyt budżetu powiatu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu powiatu
   • Plany finansowe powiatowych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Realizacja budżetu powiatu
    • Harmonogramy, sprawozdania z realizacji budżetu (miesięczne, kwartalne, półroczne)
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu powiatu
  • Budżet województwa samorządowego
   • Absolutorium z wykonania budżetu województwa
   • Budżet województwa samorządowego - pozostałe
   • Budżet zbiorczy województwa sam. i jego zmiany
   • Deficyt budżetu województwa
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu województwa sam.
   • Plany finansowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu województwa sam.
  • Budżety JST - pozostałe
  • Budżety związków komunalnych
  • Dług publiczny
  • Dochody budżetu
   • Dochody budżetu - pozostałe
   • Dochody inne
    • Odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału
    • Odsetki od środków finansowych JST
    • Odsetki od udzielonych pożyczek
   • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych
    • Dochody samorządowych jednostek organizacyjnych
    • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych - inne nie wymienione
    • Dochody ze spółek i udziałów
    • Spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST
    • Wpłaty samorządowych jednostek organizacyjnych
  • Gospodarka pozabudżetowa
   • Planowanie i realizacja środków pozabudżetowych
   • Plany finansowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
  • Obsługa kasowa
  • Planowanie budżetowe - przepisy prawne
  • Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdania z ich realizacji
  • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań zleconych
   • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych - pozostałe
  • Rachunkowość, księgowość
  • Wolne środki budżetu - lokowanie w bankach
  • Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dotacje
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
   • Komunikacja autobusowa - międzygminna
   • Komunikacja tramwajowa
   • Komunikacja trolejbusowa
  • Szkolenie kierowców i egzaminy na prawa jazdy
   • Egzaminy na prawa jazdy
   • Organizacja Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
   • Szkolenie kierowców i kierujących
  • Transport
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Świadczenia pomocy społecznej - pozostałe
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • SAMORZĄD GMINY
  • Urząd gminy
   • Urząd gminy - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin miejskich
   • Statuty gmin miejsko-wiejskich
   • Statuty gmin wiejskich
   • Statuty miast na prawach powiatu
   • Statuty powiatów
   • Statuty województw samorządowych
  • Statuty i regulaminy - domy dziecka
  • Statuty i regulaminy - jednostki geodezji i kartografii
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki komunalnej
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki mieszkaniowej
   • Statuty i regulaminy - wspólnoty mieszakniowe
   • Statuty i regulaminy - zarządy domów
   • Statuty i regulaminy - zrzeszenia właścicieli nieruchomości
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki wodnej
  • Statuty i regulaminy - jednostki komunikacji i transportu
   • Statuty i regulaminy jednostek przewozu kolejowego
   • Statuty i regulaminy PKP
   • Statuty i regulaminy PKS
   • Statuty i regulaminy pozostałych jednostek komunikacji, transportu i drogownictwa
   • Statuty i regulaminy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej
  • Statuty i regulaminy - jednostki nadzoru budowalanego, architektury i urbanistyki
   • Statuty i regulaminy - biura planowania przestrzennego
   • Statuty i regulaminy - nadzór budownany
   • Statuty i regulaminy - służby projektowania i budownictwa (pozostałe)
  • Statuty i regulaminy - jednostki nadzoru sanitarnego
  • Statuty i regulaminy - jednostki nadzoru weterynaryjnego
   • Statuty i regulaminy - lecznice dla zwierząt
   • Statuty i regulaminy - powiatowy lekarz weterynarii
   • Statuty i regulaminy - wojewódzki lekarz weterynarii
  • Statuty i regulaminy - jednostki ochrony przyrody
  • Statuty i regulaminy - jednostki ochrony środowiska
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - poradnie międzyszkolne
   • Statuty i regulaminy - poradnie pedagogiczno-wychowawcze
   • Statuty i regulaminy - przedszkola
   • Statuty i regulaminy - szkoły średnie
   • Statuty i regulaminy - szkoły wyższe
   • Statuty i regulaminy - szkóły podstawowe i gimnazja
   • Statuty i regulaminy - zespoły szkół
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocnicze gminy
   • Statuty i regulaminy osiedli i dzielnic
   • Statuty i regulaminy sołectw
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR)
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
   • Statuty i regulaminy - wojewódzkie centra polityki społecznej (WCPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - pozostałe
   • Statuty i regulaminy - domy pomocy społecznej (DPS)
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jedn. pomocy społecznej
   • Statuty i regulaminy - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
   • Statuty i regulaminy - ośrodki interwencji kryzysowej
   • Statuty i regulaminy - ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
   • Statuty i regulaminy - ośrodki wsparcia
   • Statuty i regulaminy - świetlice terapeutyczne
  • Statuty i regulaminy - jednostki sanitarno-epidemiotogiczne
   • Statuty i regulaminy - powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
   • Statuty i regulaminy - wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
  • Statuty i regulaminy - jednostki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - biblioteki publiczne
   • Statuty i regulaminy - filharmonie
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki kultury
   • Statuty i regulaminy - muzea
   • Statuty i regulaminy - ogniska artystyczne
   • Statuty i regulaminy - ośrodki i centra kultury
   • Statuty i regulaminy - teatry
   • Statuty i regulaminy - zespoły pieśni i tańca
  • Statuty i regulaminy - ministerstwa i organy centralne
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - baseny i pływalnie
   • Statuty i regulaminy - hale sportowe
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione obiekty spotrowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - lodowiska
   • Statuty i regulaminy - ośrodki sportu i rekreacji
   • Statuty i regulaminy - stadiony
  • Statuty i regulaminy - placówki ochrony zdrowia
   • Statuty i regulaminy - hispicja
   • Statuty i regulaminy - inne nie wyminione placówki ochrony zdrowia
   • Statuty i regulaminy - przychodnie i ośrodki zdrowia
   • Statuty i regulaminy - stacje krwiodawstwa
   • Statuty i regulaminy - szpitale (miejskie/powiatowe)
   • Statuty i regulaminy - szpitale kliniczne
   • Statuty i regulaminy - zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ/SPOZ)
   • Statuty i regulaminy szpitali wojewódzkich
  • Statuty i regulaminy - pozostałe
  • Statuty i regulaminy - przedsiębiorstwa komunalne
   • Stauty i regulaminy - oczyszczalnie ścieków
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa budownictwa komunalnego (PBK)
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa energetyczne
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa energetyki cieplnej (PEC)
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa gazownictwa
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa utylizacji odpadów / wysypiska śmieci
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji (PWiK)
  • Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
  • Statuty i regulaminy - straże pożarne i jednostki ratownicze
   • Statuty i regulaminy - jednostki ratownicze
   • Statuty i regulaminy - komendy powiatowe straży pożarnych
   • Statuty i regulaminy - komendy wojewódzkie straży pożarnych
   • Statuty i regulaminy - ochotnicze straże pożarne
  • Statuty i regulaminy - szkoły medyczne
  • Statuty i regulaminy - targowiska
  • Statuty i regulaminy - urzędy rządowej administracji niezespolonej
  • Statuty i regulaminy - urzędy wojewódzkie
  • Statuty i regulaminy - zarządy dróg
  • Statuty i regulaminy - zarządy gospodarki wodnej
  • Statuty i regulaminy - związki komunalne (międzygminne)
  • Statuty i regulaminy - żłobki
  • Urzędy JST
   • Regulaminy organizacyjne - starostwa powiatowe
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy marszałkowskie
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast i gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast na prawach powiatu
 • Straże miejskie
  • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE - Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Lokalizacja inwestycji
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Urbanistyka

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: