W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • BIBLIOTEKA URZĘDU
  • Biblioteka urzędu - instrukcje i regulaminy
  • Biblioteka urzędu - pozostałe
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Lokale mieszkalne
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Kultura - pozostałe
   • Ochrona dóbr kultury
   • Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
   • Organizacja imprez kulturalnych
   • Sprawowanie mecenatu
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie bibliotek
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie domów i ośrodków kultury
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie innych jednostek upowszechniania kultury
  • Zabytki
   • Stanowiska dokumentacyjne
   • Zabytki - pozostałe
   • Zabytki archeologiczne
   • Zabytki ruchome
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Opłaty lokalne
   • Opłata targowa
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • Podatki lokalne
   • Podatek rolny
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Pomoc społeczna - pozostałe
 • SAMORZĄD GMINY
  • Jednostki pomocnicze
   • Sołectwa
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Sport i kultura fizyczna - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocnicze gminy
   • Statuty i regulaminy sołectw
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Numery i granice obwodów głosowania
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Udzielanie ulg w spłacaniu należnosci pieniężnych (zasady i tryb)

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: