ZARZĄDZENIE NR 177/2015

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie art. 184 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonyh w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz.345) w związku z zarządzeniem nr 172/2015 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. W związku z zrzeczeniem się członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 stwierdzam wygaśnięcie członkostwa pani Joanny Wandy Antczak, zamieszkałej w Kostrzynie nad Odrą, w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kostrzynie nad Odrą z siedzibą w Gimnazjum nr 1, ul.T.Kościuszki 7.

2. W związku z zrzeczeniem się członkostwa w Obowodowej Komisji Wyborczej Nr 12 stwierdzam wygaśnięcie członkostwa pani Karoliny Agaty Michalak zamieszkałej w Kostrzynie nad Odrą, w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Kostrzynie nad Odrą w siedzibą w Przedszkolu Miejskim nr 2, ul.Czereśniowa 1 i na podstawie §11.2. Uchwały Państowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 uzupełniam skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 o członka zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” tj. panią Halina Henryka Żarska, zam.Kostrzyn nad Odrą.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kunt