Uchwała nr 202/XLIII/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskaniezezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianiazbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Opatów.

Organ wydający: Rada Gminy Opatów
Status aktu prawnego: Obowiązujący
Data dokumentu: 2010-03-24
Data ogłoszenia: 2010-04-22
Wejście w życie: 2010-05-07
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: , Pozycja: 1148

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści