ZARZĄDZENIE NR 80/2015

Burmistrza Golczewa

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Obwodową Komisję ds. Referendum Nr 1 w Golczewie dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., w następującym składzie:

1) Lucyna OSOWSKA, zam. Unibórz, zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość;

2) Iwona WIERZBIŃSKA, zam. Samlino, zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) Aleksandra KOŁODZIEJEK, zam. Golczewo, zgłoszona przez Federację Młodych Socjaldemokratów;

4) Joanna WIĄCZEK, zam. Golczewo, zgłoszona przez Twój Ruch;

5) Agnieszka Maria ADAMOWICZ, zam. Golczewo, zgłoszona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wolnego Handlu;

6) Anna Maria ADAMOWICZ, zam. Golczewo, zgłoszona przez Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli;

7) Ewa Kazimiera DANIELUK, zam. Golczewo, zgłoszona przez Burmistrza Golczewa;

8) Filip Bogusław HILARSKI, zam. Golczewo, zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe;

9) Wanda CIEŚLIKIEWICZ, zam. Mechowo, zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Powołuje się Obwodową Komisję ds. Referendum Nr 2 w Golczewie dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., w następującym składzie:

1) Iwona Marzenna OSOWSKA, zam. Unibórz, zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość;

2) Mirosław HNATÓW, zam. Golczewo, zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) Emilia KUNKEL, zam. Golczewo, zgłoszona przez Federację Młodych Socjaldemokratów;

4) Zdzisław TOMASZEWSKI, zam. Golczewo, zgłoszony przez Twój Ruch;

5) Lucyna ŻUKOWSKA, zam. Kozielice, zgłoszona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wolnego Handlu;

6) Ewa Monika KACZMAREK, zam. Drzewica, zgłoszona przez Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli;

7) Kazimiera Zofia KOWALSKA, zam. Golczewo, zgłoszona przez Burmistrza Golczewa;

8) Bogusław HILARSKI, zam. Golczewo, zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe;

9) Katarzyna KRUPA, zam. Golczewo, zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Powołuje się Obwodową Komisję ds. Referendum Nr 3 w Wysokiej Kamieńskiej dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., w następującym składzie:

1) Elżbieta STAWIŃSKA, zam. Gadom, zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość;

2) Małgorzata OCH, zam. Koplino, zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) Danuta BEDNARZ, zam. Wysoka Kamieńska, zgłoszona przez Federację Młodych Socjaldemokratów;

4) Natalia Jagoda BARTNICZUK, zam. Golczewo, zgłoszona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wolnego Handlu;

5) Magdalena ŻUKOWSKA, zam. Golczewo, zgłoszona przez Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli;

6) Bożena ZIÓŁKOWSKA, zam. Kozielice, zgłoszona przez Burmistrza Golczewa;

7) Aneta BARTNICZUK, zam. Golczewo, zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe;

8) Wanda BALBUS, zam. Mechowo, zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie oraz na stronie internetowej www.bip.golczewo.pl.  

wz. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Lech Ferdynus